Historiek

Door een groep Nederlanders die in Gent woonden – ” De Vereniging der Nederlanders”, werd besloten een vereniging op te richten om korfbal te beoefenen in het Gentse. De nieuwe vereniging¬† werd boven de doopvont gehouden in het zaaltje boven het caf√© “Themes”.

Op 14 juni 1937 had de eerste training plaats en op de Jean Jaur√©slaan was er een 1ste eigen terrein. De start was erg moeilijk, doch enkele verknochte leden bleven volhouden (some things never change …). Hun rangen werden versterkt, nieuwe leden kwamen druppelsgewijs binnen en stilaan groeide Neerlandia uit naar een gerespecteerde vereniging.

Korfbal was nog jong, doch onze sport groeide sneller dan de club. Ondanks een achterstand, in het bijzonder op jeugdgebied, bleef men verder ijveren en de resultaten bleven niet uit.

Tijdens de oorlogsjaren liep het actieterrein van Melle Vogelhoek naar het parochiaal sportterrein in de Koestraat in Ledeberg.¬†Na een korte passage langs de Dracenastraat werd in 1955 met de inzet van vele vrijwilligers een eigen kantine gebouwd in de Gentbrugse Kouterstraat waar de club tot in ’76 geschiedenis zou schrijven.

In 1972, bij het 35-jarig bestaan beschikte de club over een 70-tal spelende leden en trad met een vijftal ploegen aan in competitie, waarvan 2 jeugdploegen. Een paar jaar later, bij het 40-jarig bestaan, teldenwe 160 leden, waarvan 126 spelende. In de competitie traden we dan aan met 10 ploegen, waarvan 6 jeugdploegen.

Nieuwe terreinperikelen brachten ons naar ons huidig verblijf in de Boer Janssensstraat (’76), waar¬†met man en macht nog maar eens een kantine werd opgetrokken.

In 1987 vierde Neerlandia haar 50-jarig bestaan met veel luister als grootste korfbalclub van Oost-Vlaanderen. Bovenop werd ons door de provincie het predicaat “Koninklijke” toegekend. Op de koop toe mochten we in dat jaar de “Trofee van Sportverdienste van de Stad Gent” in ontvangst nemen.

begin jaren ’90 bereikte de club haar sportief hoogtepunt: zowel op het veld als in de zaal trad het fanionteam aan in de hoogste reeks van Belgi√ę. Het behoud kon echter niet verzekerd worden, waardoor de club na een paar jaar opnieuw een paar reeksen daalde.

Bij haar 65-jarig bestaan in 2002 slaagde Neerlandia erin om de kampioenstitel te behalen in de toenmalige 2de klasse van het veldkorfbal. Op dit ogenblik speelt onze topselectie zowel in de veld- als in de zaalcompetitie in 2de nationale.

Net zoals elke vereniging heeft ook Neerlandia zijn sportieve en bestuurlijke ups en downs gekend. In de recente periode kent de club weer een gestadige groei, doch we staan voor zeer grote uitdagingen. In 2003 werd door de Raad van Bestuur een beleidsplan opgesteld tot 2007, daarna verlengd tot 2012. Het huidige beleidsplan legt de focus op blijvend inzetten op jeugdwerking, uitkijken naar eigentijdse infrastructuur/accomodatie en streven naar een optimale samenhang tussen de ploegen, van benjamin tot recreant.


.