Halfjaarlijks statutaire vergadering van Neerlandia VZW van 23-01-2016

Dames en Heren, beste Neerlandiavrienden,

Op het einde van deze halfjaarlijkse statutaire vergadering en vooraleer we samen een glas drinken op een succesvol 2016, wens ik nog even stil te staan bij de gezondheidstoestand van onze club in het voorbije jaar en bij de uitdagingen die voor ons liggen.

2015 was op verschillende vlakken een grand cru jaar.

Onze A-ploeg speelde kampioen op het veld en acteert daarmee in Hoofdklasse 1. En niettegenstaande we ook in de zaal opnieuw meespelen voor de titel met de A-ploeg en afgetekend aan de leiding staan met de B-ploeg, bleek dat de chemie tussen de hoofdtrainer en een groot gedeelte van de kernspelers onverwachts vroeg opgebrand was. Vandaar het vervroegde en toch onverwachte afscheid van Jean-Pierre Mogyoros. Toch wil ik Jean-Pierre uitdrukkelijk bedanken voor het geleverde werk en ik hoop oprecht hem binnenkort eens terug te zien op de club.

2015 was ook het jaar waar een aantal voorronde-wedstrijden van het WK korfbal in Gent gespeeld werden. Met Tony als succesvol lokaal coördinator, hebben heel wat leden van Neerlandia zich één of meerdere dagen ingezet voor een perfect verloop van de organisatie in sporthal Bourgoyen. Een dikke pluim aan de vele vrijwilligers en hun opperhoofd Tony.

2015 is ook een recordjaar geworden voor Neerlandia wat betreft aangesloten leden bij de KBKB. Op 31/12 had Neerlandia 207 leden aangesloten bij de federatie, tegenover 136 eind oktober 2013. Je merkt dat heel goed op woensdagen, wanneer het soms een plaatsje zoeken is in de cafetaria van Driebeek om de verse soep van Linda te verorberen. We zijn daarmee op 31/12 de 11de club van de federatie qua ledenaantal maar ik denk op vandaag zelfs de 10de club, want ondertussen zijn er nog een 3-tal aansluitingen bijgekomen en nummer 10 had op 31/12 slechts 1 lid meer.

Voor de eerste maal hebben we in 2015 een winterstage georganiseerd voor onze jeugdleden tijdens het kerstverlof. Elke dag waren er meer dan 50 jonge korfballers aanwezig in Driebeek. Was het voor de allerjongsten meer een spelletjeskamp, het is duidelijk dat door negen maal korfbaltraining op 3 dagen, onze toekomstige kernspelers, vandaag zijn die tussen 8 en 12 jaar, belangrijke stappen vooruit hebben gezet in hun sportieve ontwikkeling.

En dat er bij onze allerjongsten potentieel zit, is duidelijk voor diegenen die hen al heeft bezig gezien. Overigens ook hier een paar primeurs: de U10-ploeg (8- en 9-jarigen) speelt komend voorjaar voor de eerste maal een kwartfinale van de Beker van België. En we starten de eindronde van het veld met een bijkomend ploegje bij de U12 én een bijkomend ploegje bij de U10 – bij de U8 zijn we reeds van begin dit seizoen ingeschreven met twee ploegjes!

Door het ontslag om privé-reden van bestuurder Patrick Van Severen hadden we bij aanvang van dit competitieseizoen een managementprobleem. Gelukkig heeft de Raad van Bestuur, zij het in twee tijden, deze lacune kunnen invullen. Hartelijk welkom aan onze nieuwe bestuurder Nele. En ook dank aan Marc de Kocker om de taak van Voorzitter van Nevenactiviteiten op te willen nemen. Hij zal dat ongetwijfeld aanpakken met zijn gekende passie, maar een beetje bijgestuurd door zijn vrouw Carine.

U hebt daarnet de 10 ambitieuze doelstellingen gezien die de Raad van Bestuur zich heeft gesteld voor de komende 4 à 5 jaar. Die zijn niet zomaar gekozen, daar zit een verhaal achter. En dat verhaal begint vandaag.

Wat het sportieve luik betreft blijft het onze betrachting om zowel in zaal als op het veld een stabiele Hoofdklasse 1 ploeg te worden. Het plotse probleem van de hoofdtrainer was even snel opgelost, doordat Patrick Bellemans, met wie we een overeenkomst hadden voor volgend seizoen, onmiddellijk vrij was en bereid was om de fakkel over te nemen. Niettegenstaande enkele verliesmatchen blijven we in de running voor de titel of promotie in de zaal. Op het veld daarentegen zal het wel nog even knokken worden om het behoud te verzekeren, maar op basis van de gespeelde wedstrijden, jammer genoeg niet vertaald naar verdiende punten, geven we zeker de hoop niet op.

Daar waar we het voorbije jaar een grote kwantitatieve sprong hebben gemaakt bij onze jeugd, wordt de uitdaging in de komende jaren om ook de kwaliteit een boost voorwaarts te geven. De federatie heeft ons gevraagd als enige Oostvlaamse club in een pilootproject te stappen om samen met SVS, dit is de schoolsportfederatie, een nieuwe benadering van promotie in de scholen te proberen, waarbij we gedurende twee jaar zullen ondersteund worden door professionele mensen.

Het is daarom des te belangrijk onze vrijwilligerskader in aantallen op peil te houden én tegelijk de inhoudelijke kwaliteit van onze jeugdtrainingen naar een hoger niveau te brengen. Dit is voor mij het grootste en moeilijkste probleem om te tackelen in de directe toekomst.

Samen met collega-bestuurder Nele ga ik een traject van de Vlaamse Sportfederatie volgen, gespreid over gans 2016, rond vrijwilligersbegeleiding. Hopelijk kunnen we daarvan een aantal do’s en dont’s gebruiken om de organisatie van onze korfbalclub sterker te maken.

Oh ja, u hebt ook nog recht op het vervolgverhaal rond de Gentbrugse Meersen en onze accomodatie. Wel om een cliché te gebruiken: er is goed nieuws en er is minder goed nieuws.

Laat ik beginnen met het minder goede: het ziet er op vandaag naar uit dat het nog een heel tijdje zal duren vooraleer er enige beweging in wat dan ook komt. Volgens het kabinet van de Schepen van Sport is er geen geld en moet er bespaard worden – investeringen in Neerlandia zijn voor de volgende legislatuur, dus na 2018. Nochtans voorziet de begroting 2016 van de Stad Gent een overschot van niet minder dan 20 miljoen euro.

Maar bijvoorbeeld voor voetbalclub St Kruis Winkel, met amper 45 jeugdleden, is 2,3 miljoen euro vrij gemaakt voor een nieuw terrein met nieuwe kleedkamers en kantine. Een nieuw op te richten voetbalclub FC Rooigem, die het huidige Racing Gentbrugge zal vervangen, krijgt een startcadeau van 50.000 euro. Voor een skatepark op de Blaarmeersen, dus niet eens voor een sportclub, wordt een budget van 550.000 euro vrijgemaakt uit de middelen voorzien voor Sport. En zo kan ik nog een paar voorbeelden aanhalen.

Dus heb ik beslist het geweer van schouder te veranderen. In de plaats van een Big Bang – ineens alles tegelijk krijgen: een nieuw clubhuis met kleedkamers en een paar kunstgrasvelden, ben ik nu bezig met lobbywerk voor een aanpak in fases: eerst nieuwe afzonderlijke kleedkamers – zoals die bij onze buren VSV nu in afwerking zijn. De volgende stap is kunstgras – gebruik te delen met VSV (voetbal voor hun jongste  ploegen op zaterdagvoormiddag en wij de rest van het weekend). Op die manier is dit kunstgrasproject ondertussen opgenomen in de “voetbalnota” van de sportdienst aan het schepencollege. Voetbal ligt blijkbaar een schuifje hoger en dus maken we volgens de Sportdienst van de Stad Gent plots kans om dit verkocht te krijgen!

Omdat ons clubhuis, gebouwd in 1976 en dus dit jaar 40 jaar oud – mits enkele onderhoudswerken nog in een meer dan redelijke staat is, heb ik voorgesteld dit pas in een laatste fase te vernieuwen.

Het goede nieuws is dus dat dit voorstel niet negatief ontvangen is en er terug hoop is wat beweging.

Hopelijk word dit scenario gevolgd – nog even heb ik geduld – daarna ga ik met mijn verhaal naar de pers. Misschien dat als wanneer één en ander in de pers komt het gevolg is dat de consequenties van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor de politieke beslissers plots veel dichterbij zullen komen. Wait and see …

Wat ook meer aandacht zal krijgen vanwege de Raad van Bestuur in 2016 is de e-communicatie: we zoeken een weg om onze website meer te laten bezoeken. Meer dan waarschijnlijk krijgt u binnenkort het wekelijks nieuws nog via een mail maar met een computerlink in plaats van een bijlage. Door dan op de link te klikken komt u automatisch op het weeknieuws op de Neerlandia-website. Daarmee hopen we dat de bezoekers ook de andere luiken op de site leren kennen: de foto’s, agenda’s en andere items.

Om mee te zijn met de sociale media zijn we van plan een dameskwartet te overtuigen, ouders van jeugdleden en fervente facebookgebruiksters, om de facebookpagina van Neerlandia op regelmatige basis van, uiteraard korfbalgerichte, nieuwtjes te voorzien.

Beste vrienden, ik heb de gewoonte één of meerdere leden in mijn toespraken persoonlijk te bedanken. En omdat het niet elke keer Ivago-André kan zijn, wens ik deze keer mijn bijzondere dank en waardering uit te spreken aan John Poma, Frank De Ruyck en Tommy Van den Broecke – onze vaste clubreferees. Dank u Heren, om op zeer regelmatige basis deze ondankbare taak op u te nemen en daarmee te zorgen dat onze ploegen hun wedstrijden netjes kunnen afwerken. Bij de allerkleinsten kunnen we daarvoor regelmatig beroep doen op Jurgen Verlot en “even Apeldoorn bellen” ons hollanderke Nicky Vogels. Ook aan hen dank. Tegelijkertijd is dit een oproep aan andere leden om deze taak ook eens op te nemen. Alhoewel ik vrees dat dit even prediken in de woestijn is.

Vooraleer af te sluiten wens ik ook nog het damesdrietal Hélène, Christiane en Annette te bedanken die al zoveel jaren na elkaar met drie in plaats van met twee beren de broodjes voor de nieuwjaarsreceptie smeren. Elk jaar is het de laatste keer, maar volgend jaar vragen we het toch nog eens aan hen.

Dames en Heren, beste vrienden, vele uitdagingen wachten uw Raad van Bestuur. Mijn collega’s en ikzelf zetten er ons schrap voor en ik hoop oprecht dat we op de groothartige medewerking van velen onder u mogen rekenen om de grote en kleine problemen van onze korfbalgemeenschap aan te pakken.

Er rest mij tenslotte nog vanwege mezelf en vanwege de Raad van Bestuur u allemaal voor het jaar 2016 veel persoonlijk en professioneel succes toe te wensen. Een gezond en voorspoedig jaar voor u en voor allen die u dierbaar zijn.

Met deze woorden sluit ik de vergadering.

Jean-Claude Ghillebert

Voorzitter.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord