Respect en verdraagzaamheid


In het kader van Ethisch verantwoord sporten (Sport Vlaanderen) startte de federatie eind 2014 het project “respect” op.
Doelstelling was om meer zichtbaarheid te geven aan een inherent aspect van sport namelijk het hebben van respect voor tegenstanders, medespelers, trainers, scheidsrechters,…